Bạn thả rơi quyển sách tại thời điểm t = 0. Đồ thị nào sau đây diễn tả gần đúng vị trí của quyển sách theo thời gian?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều nên đồ thị y - t là 1 nhánh parabol mà đỉnh tại O, bề lõm quay về phía y > 0 (nếu chọn gốc O tại chổ thả vật, chiều dương hướng xuống).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...