Bạn thả rơi quyển sách tại thời điểm t = 0. Đồ thị nào sau đây diễn tả gần đúng vị trí của quyển sách theo thời gian?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều nên đồ thị y - t là 1 nhánh parabol mà đỉnh tại O, bề lõm quay về phía y > 0 (nếu chọn gốc O tại chổ thả vật, chiều dương hướng xuống).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...