Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra Chương trình hành động của Đảng vào thời gian nào?

A.

Đầu năm 1934.

B.

Cuối năm 1933.

C.

Nám 1932.

D.

Tháng 6 - 1932.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...