Ban lãnh đạo Trung ương Đảng được tổ chức vào thời gian nào?

A.

Tháng 6 - 1932.

B.

Năm 1932.

C.

Cuối năm 1933.

D.

Đầu năm 1934.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năm 1932.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...