Ban lãnh đạo Trung ương Đảng được tổ chức vào thời gian nào?

A.

Tháng 6 - 1932.

B.

Năm 1932.

C.

Cuối năm 1933.

D.

Đầu năm 1934.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năm 1932.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...