Ban lãnh đạo Hải ngoại được thành lập vào thời gian nào?

A.

Cuối năm 1933.

B.

Đầu năm 1934.

C.

Năm 1932.

D.

Tháng 3 - 1935.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đầu năm 1934.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...