Ban lãnh đạo Hải ngoại được thành lập vào thời gian nào?

A.

Cuối năm 1933.

B.

Đầu năm 1934.

C.

Năm 1932.

D.

Tháng 3 - 1935.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...