Ban lãnh đạo Hải ngoại do ai đứng đầu?

A.

Nguvễn Ái Quốc.

B.

Trần Phú.

C.

Lê Hồng Phong.

D.

Trịnh Đình Cửu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lê Hồng Phong.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...