Ban lãnh đạo Hải ngoại do ai đứng đầu?

A.

Nguvễn Ái Quốc.

B.

Trần Phú.

C.

Lê Hồng Phong.

D.

Trịnh Đình Cửu

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...