Ban lãnh đạo Hải ngoại do ai đứng đầu?

A.

Nguvễn Ái Quốc.

B.

Trần Phú.

C.

Lê Hồng Phong.

D.

Trịnh Đình Cửu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lê Hồng Phong.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...