Bản “Hiến chương ASEAN” được kí kết vào thời gian nào?

A.

Tháng 11 - 2007.

B.

Tháng 12 - 2007.

C.

Tháng 10 - 2006.

D.

Tháng 9 - 2006.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...