Bản “Hiến chương ASEAN” được kí kết vào thời gian nào?

A.

Tháng 11 - 2007.

B.

Tháng 12 - 2007.

C.

Tháng 10 - 2006.

D.

Tháng 9 - 2006.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 11 - 2007.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...