“Bản đồ gen người” được công bố khi nào?

A.

Tháng 6 - 2000.

B.

Tháng 3 - 1997.

C.

Tháng 4 - 2003

D.

Tháng 6 - 1997

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 6 - 2000.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...