“Bản đồ gen người” được công bố khi nào?

A.

Tháng 6 - 2000.

B.

Tháng 3 - 1997.

C.

Tháng 4 - 2003

D.

Tháng 6 - 1997

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 6 - 2000.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...