Ban đầu, dòng điện trong hai dây dẫn song song có cùng hướng. Nếu một dòng điện đổi chiều thì độ lớn của lực từ trường giữa hai dây dẫn sẽ

A.

giảm xuống.

B.

tăng lên.

C.

không thay đổi.

D.

lúc tăng lúc giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không thay đổi.

Lực từ đổi chiều khi đổi chiều 1 dòng điện còn độ lớn vẫn không thay đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...