Ban đầu có img1 Pôlôni nguyên chất, đó là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày và có phương trình phân rã: img2. Sau bao lâu thì khối lượng chì được tạo ra là 0,4g?  

A.

A: 69 ngày

B.

B: 138 ngày

C.

C: 34,5 ngày

D.

D: 276 ngày

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

·       Số nguyên tử ban đầu của 210Po là:

img1

·        Số nguyên tử 206Pb được tạo ra:

img2

·        Vì số nguyên tử Pb tạo ra bằng số nguyên tử Po đã bị phân rã, do đó:                                 img3 img4        

. Từ đó:

img5(ngày).

CHỌN A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...