Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là:

A.

8 giờ.

B.

2 giờ.

C.

3 giờ.

D.

4 giờ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 giờ.

Ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...