Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất X (số khối Ax) với chu kì bán rã T. Cứ một hạt nhân X sau khi phóng xạ tạo thành một hạt nhân Y (số khối Ay). Nếu hiện nay trong mẫu chất đó tỉ lệ khối lượng của chất Y và chất X là k thì tuổi của mẫu chất được xác định theo công thức:

A.

t = T

B.

t = T

C.

t = T

D.

t = T

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

t = T

Tỉ lệ khối lượng giữa chất tạo thành (Y) và chất phóng xạ (X) còn lại trong mẫu sau thời gian t:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...