Ban đầu có một lượng chất phóng xạ khối lượng m0 sau thời gian 6giờ đầu thì 2/3 lượng chất đó đã bị phân rã. Trong 3 giờ đầu thì lượng chất phóng xạ đã bị phân rã là

A. ${{m}_{0}}.\frac{\sqrt{3}-1}{3\sqrt{3}}$
B. ${{m}_{0}}.\frac{2-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$
C. ${{m}_{0}}.\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$
D. ${{m}_{0}}.\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...