Ban đầu có g Pôlôni nguyên chất, đó là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày và có phương trình phân rã:  Po  α +  Pb . Sau bao lâu thì khối lượng chì được tạo ra là 0,4g:

A.

69 ngày.

B.

138 ngày.

C.

34,5 ngày.

D.

276 ngày.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

69 ngày.

Số nguyên tử ban đầu của 210 Pb là: N0 =

Số nguyên tử 206 Pb được tạo ra: NPb =

Vì số nguyên tử Pb tạo ra bằng số nguyên tử Po đã bị phân rã, do đó:

NPb = ΔNPo = N0

Từ đó: t = = 69 (ngày).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...