Ban đầu có 1 kg chất phóng xạ Coban Co, có chu kỳ bán rã T = 5,33 năm. Sau bao lâu số lượng Coban còn 10g:

A.

≈ 35 năm.

B.

≈ 33 năm.

C.

≈ 53,3 năm.

D.

≈ 55,11 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

≈ 35 năm.

Ta có: m =

t = T log2100 = 5,33 log2100 ≈ 35 (năm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...