Bán đảo Hòn Gốm nơi "Đón bình minh sớm nhất" nước ta trên đất liền, nằm ở tỉnh

A.

Quảng Ninh.

B.

Khánh Hoà

C.

Đà Nẵng

D.

Bình Thuận

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...