Bản chất tia phóng xạ α là:

A.

Hạt nhân nguyên tử .

B.

Hạt nhân nguyên tử .

C.

Hạt nhân nguyên tử .

D.

Hạt nhân nguyên tử .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hạt nhân nguyên tử .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...