Bản chất tia phóng xạ α là:

A.

Hạt nhân nguyên tử .

B.

Hạt nhân nguyên tử .

C.

Hạt nhân nguyên tử .

D.

Hạt nhân nguyên tử .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hạt nhân nguyên tử .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...