Bản chất hoá học của gen ngoài nhân:

A.

không là ADN, chỉ có ARN.

B.

là ADN, không có thành phần prôtêin.

C.

là ADN, có thành phần prôtêin.

D.

là ARN, có thành phần prôtêin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

là ADN, không có thành phần prôtêin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 18

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...