Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

A.

Phục vụ lợi ích của nhân dân

B.

Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước

C.

Thể hiện ý chí của nhân dân

D.

Do nhân dân xây dựng nên

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...