Bản chất của mã di truyền là

A.

thông tin quy định cấu trúc của các loại prôtêin.

B.

trình tự của nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin.

C.

3 ribônuclêôtit trong mARN quy định 1 axit amin trong prôtêin.

D.

các mã di truyền không được gối lên nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bản chất của mã di truyền là trình tự của nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...