Bản chất của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh Nghệ - Tĩnh là?

A. chính quyền dân chủ tu sản.
B. chính quyền của dân.
C. chính quyền của dân, do dân, vì dân.
D. chính quyền của nhà nước chuyên chính vô sản
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...