Bạn An đem xếp 60 miếng nhựa hình vuông cạnh 1cm thành một hình chữ nhật có chu vi là 64cm. Hãy tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó. (Độ dài các cạnh đều là số tự nhiên có đơn vị đo là xăng-ti-mét)

A.

Chiều dài: 30cm, chiều rộng: 2cm

B.

Chiều dài: 20cm, chiều rộng: 3cm

C.

Chiều dài: 15cm, chiều rộng: 4cm

D.

Chiều dài: 10cm, chiều rộng: 6cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Nửa chu vi là: 64 : 2 = 32 (cm) Diện tích của 60 miếng nhựa hình vuông là: $1 \times 1 \times 60 = 60\,\,\left( {c{m^2}} \right)$ Ta có: $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10.$ Tính nửa chu vi cả 6 trường hợp có cặp cạnh là: (1; 60); (2; 30); (3; 20); (4; 15); (5; 12); (6; 10) Ta thấy trường hợp hình chữ nhật có chiều dài là 30cm; chiều rộng là 2cm thì nửa chu vi của nó là: 2 + 30 = 32 (cm) Vậy hình chữ nhật đó có chiều dài là 30cm; chiều rộng là 2cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...