Bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên được sáng tác vào thời điểm cụ thể nào sau đây?

A.

Trong thời gian nhà thơ đi thực tế ở Tây Bắc.

B.

Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).

C.

Trong thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

D.

Trong thời kì có cuộc vận động nhân dân miền xuôi lên Tây Bắc xây dựng kinh tế miền núi vào những năm 1958 - 1960.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong thời kì có cuộc vận động nhân dân miền xuôi lên Tây Bắc xây dựng kinh tế miền núi vào những năm 1958 - 1960.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...