Bài thơ "Đất nước" thể hiện những cảm nhận của Nguyễn Đình Thi về:

A.

vẻ đẹp mùa thu Hà Nội những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.

B.

tội ác tày trời của kẻ thù và sức vùng dậy quật khởi của nhân dân ta.

C.

vẻ đẹp mùa thu Việt Bắc trong hiện tại miền Bắc giành được độc lập.

D.

đất nước Việt Nam hiền hòa, đau thương nhưng quật khởi, hào hùng trong kháng chiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đất nước Việt Nam hiền hòa, đau thương nhưng quật khởi, hào hùng trong kháng chiến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...