Bài thơ nào sau đây của Hồ Chí Minh không phải được viết trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)?

A.

Rằm tháng giêng.

B.

Pắc Bó hùng vĩ.

C.

Tin thắng trận.

D.

Cảnh khuya.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Pắc Bó hùng vĩ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...