Bài thơ "Đồng chí" do nhà thơ nào sáng tác?

A.

Quang Dũng

B.

Chính Hữu

C.

Phạm Tiến Duật

D.

Nguyễn Duy

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...