Bắc Trung Bộ có nhiều bất lợi trong sản xuất lương thực, nhưng lương thực bình quân đầu người năm 2005 đạt:

A.

362kg.

B.

380kg.

C.

400kg.

D.

415kg.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...