Bác hồ nói: “Hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái, trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái” câu nói của Bác Hồ nghiã là công dân bình đẳng về:

A. Trách nhiệm với đất nước
B. Quyền của công dân.
C. Quyền và nghĩa vụ.
D. Trách nhiệm pháp lí.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...