Ba vùng có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 80% sản lượng của cả nước là

A.

Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long

B.

Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ

C.

Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...