Ba vật nhỏ khối lượng lần lượt là m, 2m, 3m đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a. Nếu chọn hệ trục Oxy như hình vẽ thì tọa độ trọng tâm của hệ vật trên là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Ta có: 

.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...