* Ba vật ném xiên với các vận tốc và góc xiên như hình vẽ.

Vật chạm đất xa nhất là

A.

vật 1.

B.

vật 2.

C.

vật 3.

D.

3 vật chạm đất cùng 1 chổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vật 3.

Do VOx của vật 3 lớn nhất mà thời gian rơi như nhau nên vật 3 đi xa nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...