* Ba vật được ném xiên với các vận tốc và góc xiên khác nhau.

Vật chạm đất xa nhất là

A.

vật 1.

B.

vật 2.

C.

vật 3.

D.

cả 3 vật chạm đất cùng một chổ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...