* Ba vật được ném xiên với các vận tốc và góc xiên khác nhau.

Vật chạm đất trước tiên là

A.

vật 1.

B.

vật 2.

C.

vật 3.

D.

cả 3 vật chạm đất cùng lúc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...