* Ba vật được ném xiên với các vận tốc và góc xiên khác nhau.

Vật chạm đất trước tiên là

A.

vật 1.

B.

vật 2.

C.

vật 3.

D.

cả 3 vật chạm đất cùng lúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vật 1.

vOy của vật 1 bé nên thời gian đến điểm cao nhất cũng bé nhất.

(). Vậy vậy 1 chạm đất trước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...