* Ba vật được ném xiên với các vận tốc và góc xiên khác nhau.

Vật chạm đất trước tiên là

A.

vật 1.

B.

vật 2.

C.

vật 3.

D.

cả 3 vật chạm đất cùng lúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vật 1.

vOy của vật 1 bé nên thời gian đến điểm cao nhất cũng bé nhất.

(). Vậy vậy 1 chạm đất trước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...