Ba vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô là λ1 = 0,121568 (μm) ; λ2 = 0,10257 (μm); λ3 =0,09754 (μm). Khi nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho êlectron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các bức xạ ứng với những vạch trong dãy Banme là:

A.

Vạch đỏ Hα và lam Hβ.

B.

2 vạch lam Hβ.

C.

2 vạch đỏ Hα.

D.

2 vạch đỏ Hα và 1 vạch lam Hβ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...