Ba vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô là λ1 = 0,121568 (μm) ; λ2 = 0,10257 (μm); λ3 =0,09754 (μm). Khi nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho êlectron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các bức xạ ứng với những vạch trong dãy Banme là:

A.

Vạch đỏ Hα và lam Hβ.

B.

2 vạch lam Hβ.

C.

2 vạch đỏ Hα.

D.

2 vạch đỏ Hα và 1 vạch lam Hβ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vạch đỏ Hα và lam Hβ.

Các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi các điện tử từ các quỹ đạo ngoài M, N, O về quỹ đạo L. Khi nguyên tử bị kích thích sao cho các điện tử chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể trở về trạng thái L theo hai cách: N M L phát ra vạch đỏ Hα và từ N L phát ra vạch lam Hβ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...