Ba tụ điện như nhau, mỗi tụ điện có điện dung C và được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng

A.

3C.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3C.

Ctd = 3C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...