Ba tụ điện giống hệt nhau, mỗi tụ có điện dung C = 60 (μF), được mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ bằng

A.

20 (μF).

B.

180 (μF).

C.

90 (μF).

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

20 (μF).

Ctd = = 20 (μF).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...