* Ba tụ điện có điện dung C1 = 60 (μF), C2 = 40 (μF), C3 = 20 (μF) được mắc với nhau thành bộ như hình.

              

Tụ C3 có điện tích Q3 = 60 (μC); điện tích trên tụ C1 là 

A.

180 (μC).

B.

90 (μC).

C.

120 (μC).

D.

20 (μC).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...