* Ba tụ điện có điện dung C1 = 60 (μF), C2 = 40 (μF), C3 = 20 (μF) được mắc với nhau thành bộ như hình.

              

Tụ C3 có điện tích Q3 = 60 (μC); điện tích trên tụ C1 là 

A.

180 (μC).

B.

90 (μC).

C.

120 (μC).

D.

20 (μC).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

180 (μC).

Ta có: U23 ở hai đầu bộ tụ C2 và C3 ghép song song là:

      U23 = = 3 (V).

Điện tích trên tụ C2 : Q2 = C2U23 = 40.3 = 120 (μC).

Điện tích trên tụ C1 : Q1 = Q2 + Q3 = 180 (μC).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...