Ba quốc gia nằm sát nhau có dân số vượt trên 100 triệu người là: 

A.

Trung Quốc, Ấn Độ, Nga.

B.

Ấn Độ, Pakistan, Băng-la-đét. 

C.

Anh, Pháp, Italia. 

D.

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...