Ba ống thủy tinh A, B, C có đường kính dA < dB < dđược cắm vào nước như hình vẽ.

Mực nước dâng lên trong các ống là hA, hB, hC được sắp xếp?

A.

hA < hB < hC.

B.

hA > hB > hC.

C.

hA < hB = hC.

D.

hB < hC < hA.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hA > hB > hC.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...