Ba mặt qua cùng một đỉnh của một hình hộp chữ nhật có diện tích lần lượt là 12cm2, 18cm2 và 24cm2. Thể tích hình hộp chữ nhật này là:

A.

52cm3

B.

 36cm3

C.

72cm3

D.

48cm3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

72cm3

Giả sử x, y, z là các kích thước của hình hộp chữ nhật. Theo giả thiết ta có:

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là 72cm3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...