Ba mặt qua cùng một đỉnh của một hình hộp chữ nhật có diện tích lần lượt là 12cm2, 18cm2 và 24cm2. Thể tích hình hộp chữ nhật này là:

A.

52cm3

B.

 36cm3

C.

72cm3

D.

48cm3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

72cm3

Giả sử x, y, z là các kích thước của hình hộp chữ nhật. Theo giả thiết ta có:

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là 72cm3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...