Ba mạch núi lớn ở vùng núi Tây bắc là:

A.

Dãy Hoàng Liên Sơn - Dãy Sông Gâm - Dãy Ngân Sơn.

B.

Dãy núi đá vôi từ phong thổ Mộc Châu - Dãy núi Đông Triều - Dãy núi Bắc Sơn.

C.

Dãy Hoàng Liên Sơn - dãy Pudendinh - dãy Pusamsao

D.

Dãy núi sông Đà - Dãy núi sông Gâm - Dãy núi sông Mã.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...