Ba mạch núi lớn ở vùng núi Tây bắc là:

A.

Dãy Hoàng Liên Sơn - Dãy Sông Gâm - Dãy Ngân Sơn.

B.

Dãy núi đá vôi từ phong thổ Mộc Châu - Dãy núi Đông Triều - Dãy núi Bắc Sơn.

C.

Dãy Hoàng Liên Sơn - dãy Pudendinh - dãy Pusamsao

D.

Dãy núi sông Đà - Dãy núi sông Gâm - Dãy núi sông Mã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dãy Hoàng Liên Sơn - dãy Pudendinh - dãy Pusamsao

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...