Ba lực có độ lớn lần lượt: F1 = 3.102 N; F2 = 4.102 N; F3 = 5.102 N.

Các lực không nằm trên cùng một mặt phẳng và cùng nhau tạo thành những góc vuông

(hình vẽ). Hợp lực của chúng có độ lớn bằng

A.

≈ 6.102 N.

B.

≈ 7.102 N.

C.

≈ 8.102 N.

D.

≈ 9.102 N.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...