Ba loại rừng được sự quản lí của Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển, sử dụng là

A.

rừng giàu, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

B.

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất

C.

rừng đặc dụng, rừng sản xuất, rừng giàu.

D.

rừng sản xuất, rừng giàu, rừng phòng hộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...